This section will hold material (for example working documents, data, brief reports) that we will publish periodically regarding current topics of interest. These materials may be intended exclusively for a Romanian audience and may therefore be published in Romanian only.


O propunere de evaluare comparativă a universităţilor pe domenii de studii

Rostul acestei analize este de a prezenta rezultatele unei evaluări comparative a performanțelor universitare dintr-un set de programe de studii.
Analiza are un scop dublu:

  • ilustrativ: oferă informații bazate pe compararea performanțelor universitare dintr-un număr limitat, dar reprezentativ, de programe de studii;
  • deschizător: este în mod implicit o invitație la generalizarea națională a comparării periodice, pe domenii de studii, a performanțelor universitare ale programelor de studii.

O propunere de evaluare comparativă a universităţilor pe domenii de studii – date si calcule